Peder Nissen Thaulow

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Nissen Thaulow (født 1845 i Trondheim, død 1909 i Stokke), sogneprest i Andebu fra 1894 til 1905.

Han ble cand. theol. 1869 med beste karakter. Slektene Nissen og Thaulow stammer begge fra Danmark, og begge har gjort seg sterkt gjeldende i norsk ånds- og kulturliv, som offiserer, pedagoger og på mange andre områder.

Peder Nissen Thaulow ble i 1871 bestyrer og førstelærer ved Levanger borgerskole, i 1877 residerende kapellan i Støren og i 1880 sogneprest i Røros, hvor han var i 14 år, og kom så i 1894 til Andebu, hvor han var prest i 11 år.

I Andebu bygdebok omtales Thaulow slik:

"Presten Thaulow var en stor og staut skikkelse. Han kunne være hastig, men han var godmodig og velmenende. Hans prekener var innholdsrike og velformet, uten at han var noen stortaler. Han ble meget avholdt i Andebu for sitt hjertevarme vesen, sin omsorg for gamle, syke og alle som hadde det vanskelig på en eller annen måte. Også for skolestellet var han meget interessert, og han var en drivende kraft ved opprettelsen av Andebu telefonforening i 1895, hvorved det mulig å telefonere fritt med både Tønsberg og Sandefjord."

Thaulow var gift tre ganger:

Han ble i 1905 utnevnt til sogneprest i Stokke og tiltrådte dette embetet i oktober 1905. Han døde i 1909, og er gravlagt ved Stokke kirke.