Lorens Berg (minnesmerket)

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerket over Lorens Berg.
Bysten av Lorens Berg. Utført av billedhuggeren Carl Edvard Paulsen.

Et minnesmerke over lokalhistorikeren Lorens Berg er plassert ved Kodal kirke.

Minnesmerket ble reist av Vestfold historielag 24. juni 1928.

Andebu herredsstyre vedtok 7. august 1925 at det burde reises et minnesmerke over Lorens Berg. Herredsstyret mente "interessen for saken maatte antaes at være tilstede over store strøk av Vestfold". Herredsstyret henvendte seg til Vestfold historielag om saken. På årsmøtet 16. august 1925 vedtok historielaget følgende:

"Vestfold Historielag setter sig i spissen for reisning av et værdig mindesmerke paa bygdehistoriker Lorens Bergs grav ved at der utstedes en innbydelse til fylkets kommunestyrer om at tegne bidrag til et mindesmerke til en pris av ca kr. 3.500. Til bedømmelse av den byste som bør velges, foreslaaes nedsatt en komité bestaaende av"

Johnsen og Fett kunne allikevel ikke delta i komiteen. Det oppsto derfor en debatt om komiteens kunstneriske kompetanse. Det var to alternative forslag til byste. Det ene var laget av billedhugger Jacob Næss fra Høyjord, det andre av billedhugger Carl Edvard Paulsen fra Oslo. I januar 1926 var det en heftig avisdebatt om de to forslagene. Bygdefolket gikk inn for forslaget fra Næss, mens flere kunstnere i Vestfold støttet forslaget fra Paulsen.

20. juli 1927 gikk komiteen inn for at Paulsens forslag skulle velges. Men forslaget fra Paulsen ble endret i forhold til hans opprinnelige forslag. Han samarbeidet med komitemedlemmene Olsen Nalum og Bjørndal for å foreta den endelige utforming. Etter at bysten var avduket skriver Laurits L. Bryn at bysten har en god portrettlikhet. Den er "akkurat slik som vi så ham, vennesæl og godmodig, tænksom og fredelig".

Carl Edvard Paulsen var født i Oslo i 1897. Han utførte senere en rekke monumenter, blant annet over Roald Amundsen i Tønsberg, Borge og Sarpsborg, og en rekke krigsminnesmerker.

Skissen fra Jacob Næss - utført i gips - oppbevares på Vestfold fylkesmuseum.

Ved avdukingen av bysten var det satt opp ekstra busser fra både Tønsberg og Sandefjord. Før avdukingen var det gudstjeneste i kirken ved sogneprest Gunnar Hafstad. Bysten var dekket av et norsk flagg, og flankert av to flaggstenger og bjerkeløv. Det var fylkesmann Meinich som holdt talen ved avdukingen. Etter avdukingen hadde Kodal ungdomslag friluftsstevne på Holand nedre.

Minnesmerket ble finansiert av bidrag fra Andebu herredstyre, Stokke, Tjølling, Brunlanes, Sem, Nøtterøy, Tjøme, Sandeherred og Hedrum sparebanker, Kodal ungdomslag og en privatinnsamling i Andebu. Totalt kom det inn 2.225 kroner.