Vonheim

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk
Dagens Vonheim.

Vonheim er i dag bygdas storstue. Og slik har det vært i store deler av Kodal ungdomslags historie.

Et forsamlingslokale som Vonheim har vært en forutsetning for mye av det som har skjedd av kultur- og ungdomsarbeide i Kodal. Allikevel er Vonheims historie ikke bare en historie med positivt fortegn.

Det første Vonheim. Etter maleri av Margaret Clementz.

Allerede rett etter at ungdomslaget ble stiftet dukket ønsket om et eget hus opp, og i 1901 ble det valgt en byggekomité. 4. oktober 1904 ble det nye huset innviet. 3.407 kroner kostet det å bygge Vonheim. 300 mennesker var til stede ved åpningen, og Lorens Berg hadde kommet fra Kristiania for å delta. Han holdt et foredrag om Bjørnsons nye bok, ”Daglannet”.

Det første Vonheim.

Det nye huset ga ungdomslaget et fast tilholdssted og gjorde at aktiviteten i laget økte. I 1905 satte laget opp sitt første skuespill, men uten scene ble det noen år til neste teateroppsetning. I 1912 ble det oppført en stall ved Vonheim, og i 1913 fikk lokalet eget scenehus. Dermed økte antall teateroppsetninger. Rundt 1920 ble det også etablert en folkeboksamling på Vonheim. I 1928 hadde denne boksamlingen 250 bind.

27. desember 1927 inntraff katastrofen. Vonheim brenner. Dagen etter en vellykket julefest er ungdommen i Kodal uten et samlingssted. Men allerede etter få dager begynte arbeidet med å planlegge et nytt bygg. Og i november 1928 – mindre enn et år etter brannen, ble det nye bygget innviet.

Det nye Vonheim ble ungdomslagets hjem i både oppgangs- og nedgangstider. I årene fram mot 2. verdenskrig preget situasjonen ute i verden også ungdomslagets aktiviteter. I krigens siste år nedla ungdomslaget sin virksomhet, men som det står i lagets 60 års-beretning er det ”ikke sikkert at lokalet alltid sto tomt selv om myndighetene hadde plombert dørene”.

Det andre Vonheim som ble innviet i 1928.

Etter krigen ble lokalet reparert og modernisert. I 1948 ble ”det nye” lokalet innviet. Nå var det blitt ny grunnmur og kjeller. I kjelleren var det blant annet badstue. Da ungdomslaget i 1950 feiret sitt 50 års-jubileum, var lokalet i god stand og lagets utvikling var positiv.

I 1951 rammet igjen ulykken ungdomslaget og Vonheim. Og denne gang vakte tragedien langt større oppmerksomhet enn brannen i 1927.

I romjula 1951 hadde Heimevernet en øvelse på Vonheim. Mens de 35 HV-soldatene er ute for å få demonstrert hvordan de kunne lage brannbomber, eksploderer ungdomslokalet. HV hadde 30 kg dynamitt oppbevart inne på Vonheim. Det var denne dynamitten som var årsaken til eksplosjonen. Tre mennesker mistet livet i ulykken, blant dem Kjell Trevland, som var medlem i ungdomslaget. (I følge Heimevernet oppbevarte de 30 kg geomitt i en lukket kasse og to patroner med eksplosiv plastikk på Vonheim. Geomitt er en type sprengstoff som krever et kraftig anslag for at den skal eksplodere.)

Sandefjords Blad skriver etter ulykken at ”det var et trist syn man fikk ved ankomsten til Kodal ungdomslokale lørdag middag. Selve lokalet var bare en haug bordbiter som var kastet ut over jordene og opp i skogen. Fra denne bordhaugen steg det røyk og flammer opp. Det velholdte lokalet var ikke mer og det vil nok ta tid før det igjen kan bygges opp. Ulykken har selvsagt gjort sterkest inntrykk på kodølingene. Bygden lå lørdag og i går som lammet og det vil ta tid før den igjen overvinner sjokket. Det er så rart med en slik ulykke i en bygd som Kodal. Folk kjenner hverandre, og de føler for hverandre. En av deres egne er ikke mer, og to mennesker som de regner som sine venner er ikke mer.”

Ulykken i 1951 preget nok laget i større grad enn brannen i 1927. Denne gangen hadde tre mennesker mistet livet og flere var blitt skadet. Mange mente det ikke var riktig å bygge opp lokalet på samme sted som det gamle hadde stått. Dessuten fikk laget flere problemer med erstatning etter ulykken.

Det tredje Vonheim som sto ferdig i 1954.

Det ble allikevel bestemt å bygge et nytt lokale på samme sted som det forrige. Etter flere år uten hus og etter en problematisk byggeprosess, kunne ungdomslaget 25. september 1954 innvie det nye lokalet. For tredje gang hadde ungdomslaget klart å bygge et lokale for bygdas ungdom. Sandefjords Blad skrev følgende etter åpningsfesten: ”Det måtte bli fest, og den måtte bli vellykket når man innviet et slikt lokale som Kodal ungdomslag gjorde lørdag kveld. Opp av grusen hadde det nye Vonheim reist seg, og det er et lokale som alle har grunn til å være stolte av, å føle glede av å ha andel i. Salen har fått sin stil, og bygningen er så godt bygget og vel innredet at den bør stå som et mønster. Bygdefolket og de innbudte kom til innvielsesfesten, nærmest preget av helg og høytid.”

Med nye og tidsriktige lokaler økte igjen aktiviteten i laget. Lagets årsmeldinger etter at det nye huset var tatt i bruk, viser hvor avhengig laget var av et eget hus for å kunne holde i gang et mangfold av aktiviteter.

Storsalen i det tredje Vonheim. Her er salen pyntet til fest.

Det tredje Vonheim rommet en mengde aktiviteter i en periode hvor forutsetningene for ungdomslagets drift ble dramatisk endret. Ungdommen ble mer mobil, nye medier og nye fritidstilbud konkurrerte med ungdomslaget om folks tid og selve driften av huset ble langt dyrere.

Og nok en gang rammer ulykken ungdomslaget. For tredje gang blir Vonheim ødelagt. Som i 1927 er det brann som legger lokalet i ruiner. Natt til 25. februar 1979 brenner lokalet ned til grunnen. Ingen mennesker blir skadet i denne brannen, men vaktmesterfamilien redder seg ut av leiligheten i 2. etasje i siste øyeblikk.

Det kostet 3.407 kroner og 60 øre å bygge det første Vonheim i 1904. Da det fjerde lokalet ble innviet i 1981 var summen omtrent 3.500.000 kroner. I 1904 kunne det vært bygd mer enn 1.000 ungdomslokaler for det beløpet det siste lokalet kostet.

Det fjerde Vonheim.

Det fjerde Vonheim var moderne da det ble bygd i 1981. Det er det fortsatt, men allikevel rommer det i dag aktiviteter det ikke var planlagt for. Rockeverksted og datarom var det ingen som tenkte på i 1981. Jubileumsrevyen 2000 var så ambisiøs at både scene og garderobeforhold burde vært større. Og storsalen, er den stor nok for lagets aktiviteter i det 21. århundre?