Tønsberg len

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Tønsberg len var ett av to len i Vestfold. Det andre lenet var Brunla.

Fem gårder i Kodal hørte til Tønsberg len. Det var Østre Gallis, Vestre Gallis, Østre Hasås, Vestre Hasås og Prestbyen. Resten av bygda hørte til Brunla len.

Len forekommer i norsk forvaltning fra Magnus Lagabøtes tid (1263-1280).

Rundt 1530 besto Norge av fire hovedlen. Vestfold hørte til Akershus hovedlen. I Vestfold var det to len; Tønsberg len og Brunla len. Kodal var delt mellom disse to lenene.

Fra begynnelsen av 1600-tallet ble Tønsberg len et eget hovedlen (altså skilt ut fra Akershus). Brunla len fortsatte som et selvstendig smålen.

Ved overgangen til enevelde på 1660-tallet ble lenene erstattet av amt.