Peder Jenssøn Skabo

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Jenssøn Skabo (sannsynligvis født i Danmark, død 1656 i Andebu), sogneprest i Andebu fra 1620 til 1655.

Skabo ble kapellan i Andebu i 1619, og sogneprest året etterpå. Like etter at han kom til Andebu giftet han seg med datteren til foregående sogneprest, Peder Jenssøn Holm.

Han skrev navnet sitt dels Schaubo, del Skabo, noe som kan tyde på at han kom fra Danmark og var fra Skagen, altså at han var "Skagen-bo".

Skabos første hustru døde i 1623. Han giftet seg så med Anne Olufsdatter, og fikk to sønner med henne. Anne døde i 1630. Sognepresten giftet seg da for tredje gang, nå med Åse Jørgensdatter Scrøder. I dette ekteskapet hadde Skabo tre sønner. Åse Skabo døde i 1649.

Mye tyder på at Skabo var en dyktig prest, som sto på god fot med bygdefolket. Han gjorde også mye for å heve kunnskapsnivået i Andebu, noe som både direkte og indirekte bidro til å heve det moralske nivået.

Da biskop Nils Glostrup var på visitaser i 1627 og 1637 var han full av lovord. Om den siste visitasen skriver han:

"En talrig Ungdomsskare var her mødt frem, udmærket oplæret i Forklaring af hele Katekismen."

Bygdebokforfatter Lorens Berg omtaler Peder Skabo slik:

"Et fordelaktig vitnesbyrd må det også sies å være, at han innrettet en kirkebok for Andebu. Den er ennå i behold, og er landets eldste. Den viser at bygdefolket i 1630-40-årene sto høyt i sedelighet, og at lovbruddene ble færre i disse årtiene."