Oltidsminner

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Det finnes flere oltidsminner i Kodal.


Jernalderen

Fra eldre steinalder (før ca år 4.000 f. Kr) er det ikke gjort funn i Kodal.

Fra yngre steinalder (fra ca år 4.000 - 1.800 f. Kr) er det gjort flere funn i Kodal. De fleste funnene er økser av flint eller lokale steinarter. Noen av øksene (skafthulløkser) kan også stamme fra bronsealderen, da det også da ble brukt redskap av stein.

Øksefunnene og de øvrige funnene fra yngre steinalder/bronsealderen er følgende:

  • En tynn-nakket øks og en skafthulløks på Trevland.
  • En butt-nakket steinøks på Holand.
  • Et pæreformet fiskesøkke av stein på Skorge østre.
  • En skafthulløsks av stein og en steinhammer på Skorge vestre.
  • En tynn-nakket øks av stein på Bjørndal.
  • En tynn-nakket øks, en skafthulløks av stein og et håndteinhjul av sandstein på Hvitstein.


Bronsealderen

Fra bronsealderen (ca 1.800 - 500 f. Kr) er det få funn i Kodal, men ei steinrøys på Nomme kan være fra denne perioden. Det er ikke funnet helleristninger i Kodal.


Jernalderen

Fra eldre jernalder (ca 500 f. Kr - 500 e. Kr) er det på Bjørndal funnet noen småstykker av leirkar. På Nomme er det gjort et gravfunn fra denne tiden. Dette funnet består av noen beinfragmenter, noen stykker av et bronsebeslag, en mosaikkperle, to jernfragmenter, et par flinstein, og noen brente bein og kullbiter.

Fra folkevandringstiden på slutten av eldre jernalder finnes bygdeborgen på Kjempås.

Fra yngre jernalder er det funnet ei hakke i jern på Hvitstein.


Vikingtiden

Fra vikingtiden (ca 800 - 1050) er det gjort en del funn i Kodal:


Gravhauger

Det er funnet flere gravhauger i Kodal. Gravhaugene kommer fra flere tidsepoker, men de fleste er fra jernalderen.

I Kodal er det funnet gravhauger på følgende gårder: