Sliradammen

Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

Sliradammen er en dam som ble bygd på grunn av tømmerfløtinga (brøtninga) i Svartoa-vassdraget.

Sliradammen.

Dammen ligger mellom Øvre Heivannet og Nedre Heivannet. Den ble bygd omtrent 1900, og skulle demme opp vann fra Øyvannet, Langevannet og Åsvannet.

Dammen er bygd i gråstein, og steinblokkene er presist hogd til, slik at demningen har blitt et vakkert byggverk. Det var tilreisende slusk/rallere som sto for en stor del av arbeidet med dammen, men også noen kodølinger deltok i arbeidet.

Sliradammen var Andebu kommunes bidrag til kulturminnestafetten i Kulturminneåret 1997.

Sliradammen.