Rismyr (grunnkrets)

Grunnkrets er en mindre geografisk enhet som brukes for å arbeide med og presentere regionalstatistikk i Norge. Begrepet er brukt av Statistisk sentralbyrå for å lage statistisk grunnlag for kommunal og regional analyse, forvaltning og planlegging. Det er rundt 14.000 grunnkretser i Norge.

20220522 Grunnkretser i Kodal.png

Kodal er definert som et delområde i Sandefjord kommune. Kodal er inndelt i fem grunnkretser.

Rismyr er en av disse grunnkretsene.

I 2022 bodde det 1.084 personer i Rismyr grunnkrets.