Kategori:Kommunereformen 2017

Fra Kodal bygdeleksikon
Revisjon per 27. jun. 2017 kl. 20:25 av N10670 (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestfold-kommuner-alternativer-ramme3.png


Regjeringens initiativ

Høsten 2014 blir det satt i gang regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur. Alle landets kommuner blir invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Reformperioden varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.


Noen tidligere alternativer for Kodal

Vestfold-kommuner-0-100.png Andebu - som nå
Andebu kunne ønske å fortsette som egen kommune. Med ca 5.500 innbyggere er kommunen mindre enn det regjeringens ekspertutvalg anbefaler. Ekspertutvalget sier at "kommunene bør ha minst 15 000–20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning". En videreføring av dagens Andebu kommune betyr kanskje at tjenestetilbudet til oss som bor i kommunen ikke får god nok kvalitet.
Vestfold-kommuner-3-100.png Kodal + Sandefjord og Stokke
Sandefjord og Stokke hadde i 2013 samtaler om kommunesammenslåing. Deler av Stokke ble vurdert overført til Tønsberg. For Kodal vile det vært naturlig å bli en del av en slik kommune. Den nye Sandefjord kommune ville ha grense til Kodal både i sør, øst og nordøst. Deler av Kodal har historisk hørt til andre administrative enheter enn resten av Andebu kommune. Men det er på mange måter vanskelig å dele en kommune. Eller...
Vestfold-kommuner-1-100.png Andebu + Sandefjord + Stokke
Sandefjord og Stokke hadde allerede i 2013 samtaler om sammenslåing. Andebu ble etterhvert involvert. En slik kommune vil bli en robust og slagkraftig kommune midt i Vestfold. I løpet av 2014 anbefalte kommunestyrene i Andebu, Sandefjord og Stokke at dette blir en ny kommune fra 1. januar 2017. Og slik ble det! Fra 1. januar 2017 ble Kodal (og resten av Andebu) en del av nye Sandefjord kommune.
Vestfold-kommuner-2-100.png Indre Vestfold
Flere av landkommunene i Vestfold har diskutert samarbeid og sammenslåing. Etter at Stokke tydelig prioriterte samtaler med Sandefjord ble Kodal en sydlig utkant i et slikt alternativ. Kommunesenteret i et slikt alternativ kunne bli Revetal eller Holmestrand. Det er langt fra Kodal dit. Et slikt alternativ kan gi en robust landkommune. Men kommunestyret i Andebu ga i 2014 tommelen ned for dette alterntivet.

Kommunens behandling

Andebu kommune har i lengre tid arbeidet med spørsmålet om kommunesammenslåing. Opprinnelig satset politikerne i Andebu på det såkalte 5K-samarbeidet (Andebu, Stokke, Re, Holmestrand og Hof). Dette alternativet er blitt mindre realistisk etter at politikerne i Stokke har valgt å innlede samtaler med Sandefjord kommune. For oss i Kodal har 5K-samarbeidet kanskje aldri vært det mest attraktive alternativet. Andebu kommune er våren 2014 i dialog med Sandefjord og Stokke.

  • Andebu kommunes nettside om kommunesammenslåing
    Andebu kommune deltar i 5K-samarbeidet (Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke). Utredning av 5K som en kommune gjennomføres i 2 faser. Fase 1 i utredningen er klar. Kommunestyret vedtok i sitt møte 17. juni 2014 å ta denne utredningen til orientering. Høsten 2014 skal Andebu og de andre kommunene i 5K ta stilling til om kommunene skal delta i fase 2 i utredningsarbeidet.
  • Rådmannens dokument til kommunestyret om kommunesammenslåing - våren 2014
    Rådmannen i Andebu kommune har framlagt sak for kommunestyret vedrørende utredning av kommunesammenslåing for 5K – fase 1 og alternative løsninger for Andebu kommune. Rådmannen i Andebu vil utrede Sandefjord – Andebu – Stokke som en kommune og foreta retningsvalg høsten 2014.
  • Utredning om kommunesammenslåing våren 2014
    Andebu kommune deltar i 5K-samarbeidet (Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke). Utredning av 5K som en kommune gjennomføres i 2 faser. Fase 1 i utredningen foreligger nå. Kommunestyret vedtok i sitt møte17. juni å ta denne utredningen til orientering. Høsten 2014 skal Andebu og de andre kommunene i 5K ta stilling til om kommunene skal delta i fase 2 i utredningsarbeidet.

Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer.