Delområde

Delområde er navnet på en statistisk inndeling innenfor kommunene. Norges kommuner deles offisielt inn i delområder, som videre deles inn i grunnkretser. Ved utarbeidelse av delområder ble det lagt vekt på at områdene kommunikasjonsmessig hørte naturlig sammen, og delområdet burde helst være en naturlig enhet.

20220522 Grunnkretser i Kodal.png

Kodal er et delområde i Sandefjord kommune. Kodal delområde er inndelt i fem grunnkretser.