Huken

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

Huken var en plass under gården Rismyr.

Første gang vi hører Huken særskilt nevnt er i 1749. Den tilhører da Are Hansen Brekke som det året låner 15 riksdaler av Lars Sørensen Østre Gallis mot pant i "en part av den halve ødegaard i Kodal kaldet Hugen, som er et Engstøcke og et støkke Agerland, beliggende ved Gallis Vandet".

I 1753 selger så Are Brekke Huken samt en hamnerydning mellom Øvre Rismyr og Svartemyr, utgjørende 2 merker smør, for 35 riksdaler til panthaveren Lars Sørensen Østre Gallis. Dertil skal kjøperen i årlig skattehjelp betale 72 skilling til selgeren, som svarer skatt for den øvrige eiendom. I forbindelse med skiftet etter Lars i 1763 krevde imidlertid Are Brekkes sønn, Torger Aresen, å få Huken tilbake i kraft av sin odelsrett, som arvingene riktignok bestred, men enden på det hele ble at Torger fikk kjøpt parten for 49 riksdaler kontant.