Veier

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til navigering Hopp til søk

1600-tallet På 1600-tallet var det ikke kjørbare veier i Kodal. Lorens Berg skriver at det ikke var vognhjul på noen av gårdene i bygda på 1600-tallet. En av de første kjørbare veiene i Norge var veien mellom Drammen og Larvik. Den ble anlagt i 1665.

På 1600-tallet var det bare stier og rideveier i Kodal. Det var den enkelte bonde som måtte vedlikeholde veier og bruer. I 1648 kom en forordning som delte veiene inn i roder som ble fordelt på bøndene i bygda. Veistykket skulle være satt i stand før korsmesse (3. mai) om våren og mikkelsmesse (29. september) om høsten. Større bruer måtte hele bygda bekoste.