Kategori:Kommunereformen 2017

Fra Kodal bygdeleksikon
Hopp til: navigasjon, søk
Vestfold-kommuner-alternativer-ramme3.png


Regjeringens initiativ

Høsten 2014 blir det satt i gang regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur. Alle landets kommuner blir invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Reformperioden varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.


Noen tidligere alternativer for Kodal

Vestfold-kommuner-0-100.png Andebu - som nå
Andebu kunne ønske å fortsette som egen kommune. Med ca 5.500 innbyggere er kommunen mindre enn det regjeringens ekspertutvalg anbefaler. Ekspertutvalget sier at "kommunene bør ha minst 15 000–20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning". En videreføring av dagens Andebu kommune betyr kanskje at tjenestetilbudet til oss som bor i kommunen ikke får god nok kvalitet.
Vestfold-kommuner-3-100.png Kodal + Sandefjord og Stokke
Sandefjord og Stokke hadde i 2013 samtaler om kommunesammenslåing. Deler av Stokke ble vurdert overført til Tønsberg. For Kodal vile det vært naturlig å bli en del av en slik kommune. Den nye Sandefjord kommune ville ha grense til Kodal både i sør, øst og nordøst. Deler av Kodal har historisk hørt til andre administrative enheter enn resten av Andebu kommune. Men det er på mange måter vanskelig å dele en kommune. Eller...
Vestfold-kommuner-1-100.png Andebu + Sandefjord + Stokke
Sandefjord og Stokke hadde allerede i 2013 samtaler om sammenslåing. Andebu ble etterhvert involvert. En slik kommune vil bli en robust og slagkraftig kommune midt i Vestfold. I løpet av 2014 anbefalte kommunestyrene i Andebu, Sandefjord og Stokke at dette blir en ny kommune fra 1. januar 2017.
Vestfold-kommuner-2-100.png Indre Vestfold
Flere av landkommunene i Vestfold har diskutert samarbeid og sammenslåing. Etter at Stokke tydelig prioriterte samtaler med Sandefjord ble Kodal en sydlig utkant i et slikt alternativ. Kommunesenteret i et slikt alternativ kunne bli Revetal eller Holmestrand. Det er langt fra Kodal dit. Et slikt alternativ kan gi en robust landkommune. Men kommunestyret i Andebu ga i 2014 tommelen ned for dette alterntivet.

Kommunens behandling

Andebu kommune har i lengre tid arbeidet med spørsmålet om kommunesammenslåing. Opprinnelig satset politikerne i Andebu på det såkalte 5K-samarbeidet (Andebu, Stokke, Re, Holmestrand og Hof). Dette alternativet er blitt mindre realistisk etter at politikerne i Stokke har valgt å innlede samtaler med Sandefjord kommune. For oss i Kodal har 5K-samarbeidet kanskje aldri vært det mest attraktive alternativet. Andebu kommune er våren 2014 i dialog med Sandefjord og Stokke.

  • Andebu kommunes nettside om kommunesammenslåing
    Andebu kommune deltar i 5K-samarbeidet (Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke). Utredning av 5K som en kommune gjennomføres i 2 faser. Fase 1 i utredningen er klar. Kommunestyret vedtok i sitt møte 17. juni 2014 å ta denne utredningen til orientering. Høsten 2014 skal Andebu og de andre kommunene i 5K ta stilling til om kommunene skal delta i fase 2 i utredningsarbeidet.
  • Rådmannens dokument til kommunestyret om kommunesammenslåing - våren 2014
    Rådmannen i Andebu kommune har framlagt sak for kommunestyret vedrørende utredning av kommunesammenslåing for 5K – fase 1 og alternative løsninger for Andebu kommune. Rådmannen i Andebu vil utrede Sandefjord – Andebu – Stokke som en kommune og foreta retningsvalg høsten 2014.
  • Utredning om kommunesammenslåing våren 2014
    Andebu kommune deltar i 5K-samarbeidet (Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke). Utredning av 5K som en kommune gjennomføres i 2 faser. Fase 1 i utredningen foreligger nå. Kommunestyret vedtok i sitt møte17. juni å ta denne utredningen til orientering. Høsten 2014 skal Andebu og de andre kommunene i 5K ta stilling til om kommunene skal delta i fase 2 i utredningsarbeidet.

Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer.